Home ข้อคิดดีๆ 7 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟัง สอนลูกยังไงให้ลูกพูดง่าย

7 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟัง สอนลูกยังไงให้ลูกพูดง่าย

พ่อแม่หลายคนมักจะมีปัญหา ในการพูดพร่ำบอ กลูก ลูกก็มีแต่ไม่เคยรับฟังมีแต่ใช้อ ารมณ์หากเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่

ฉะนั้น วันนี้เราเลยมีวิธี จัดการกับอ ารมณ์ของลูก เผื่อว่า พ่อแม่ท่านใด จะใช้เป็นแนวทางก็ได้เพราะการที่ลูกดื้อ ลูกซน

มันก็มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอย่ างที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอม พฤติก ร รมของเขา การเลี้ยงดูก็มีส่วน พ่อแม่สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติก ร รมของลูกไปในทางที่ดี ได้ด้วยวิธีการพูด การสื่อส ารกับลูกในเวลา ที่เขาดื้ อ…

ซึ่งวิธีการสื่อส า ร ด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร มการรับฟังของลูกได้ดีเลยล่ะ

โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 – 5 ขวบ เพราะเด็ กจะเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้ว แต่ว่ายังสื่อสา ร

และควบคุมอาร มณ์ได้ไม่ค่อยดีเพราะงั้น วันนี้จึงขอเสนอ7 กลยุทธ์ พูดยังไงให้ลูกเชื่อฟัง

แม้ลูกกำลังโ มโ หอยู่…ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่จั ดก า รกับอารมณ์ของลูก ได้อย่างถูกวิธี

1.ต้องพูดให้เข้าใจง่ายชับใจความ

เพราะเด็ กวัยนี้ยังไม่สามารถฟังสิ่งต่างๆ หลายๆ อย่ างได้ในเวลาพร้อมๆ กันและลูกจะจับใจความได้แค่อย่ างเดียว

ถ้าฟังสิ่งที่ย าวๆ เด็ กก็จะงง และลืมง่ายฉะนั้นเมื่อลูกกำลังโมโ ห ให้พูดกับลูกแบบที่มัน กระชับ ไม่บ่น บอกแค่ว่า เขาทำผิ ดอะไร..?

จากนั้นก็ให้โอกาสเขาได้ลองทบ ทวนกับตัวเองว่าผิ ดจริงไหม..? ต่อไปก็ค่อยหันหน้าเปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกัน

2.พูดให้ลูก เขาได้คิดด้วยตัวเอง

ลองพูดข้อดีข้อเสี ยให้ลูกได้ลองคิด รวมทั้งคิดถึงผลที่จะตามมา จากการกระทำที่ทำลงไปนั้นลูกทำถูกหรือทำผิ ด

และการปล่อยให้ลูกได้ลองนั่งคนเดียว อยู่กับตัวเองบ้างมันจะช่วยให้อารมณ์ของลูก สงบลงได้เยอะเลยล่ะ…

3.เรียกชื่อลูกเสมอ ไม่ว่าจะบอกให้ลูกทำอะไรก็แล้วแต่

เพราะวิธีนี้มันจะช่วยดึงดูดความสนใจ ของลูกน้อยให้เขาหันมาสนใจและตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่

กำลังพูดโดยวิธีการพูดนั้นคือให้เรียกชื่อลูก และหยุดเรียกจนกว่าลูกจะหันมามองเราอย่ างตั้งใจ ถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ

ให้เขาเข้าใจใน เรื่องที่ทำให้ลูกโก ร ธ หรือโ มโ ห แล้วก็ต้องคุยกับลูกด้วย เหตุผลเป็นหลัก อย่าใช้อ ารมณ์

4.ใช้คำพูด ในเชิงบวก

เพราะพ่อแม่ต้องไม่ใช้คำพูดว่า ไม่ หรือ ห้ าม กับลูก และปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆให้เป็นในด้านบวกมากขึ้น

เช่น หากเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอกว่า…อย่ าวิ่งนะลูก ให้เปลี่ยนเป็น เดินช้าๆ สิลูก แบบนี้มันน่าฟังกว่า

5.อ่อนโยนแต่ก็เด็ ดข า ด

พ่อแม่ต้องรู้จัก การเลือกใช้คำพูดให้ลูกยอมฟัง เรียกอีกอย่ างว่าอ่อนโยน แต่เด็ดข า ดนั่นแหละ

ใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหว าดกลั วในคำพูดพ่อแม่

6.ใช้น้ำเสี ยงให้ถูกต้อง ถูกเวลาด้วย

การคุยกับลูกด้วยเสียงที่ดัง ตะโกนกับลูก เขาจะไม่เข้าใจว่า เราต้องการจะสื่ออะไรซึ่งอาจจะส่งผลให้เขา ไม่ฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม

ฉะนั้น จึงต้องบอกให้เขาฟังว่า..น้ำเสียงแบบนี้ คืออะไรแม่กำลังโก ร ธอยู่..หรือแค่เตือนเพราะเราจะให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อยากจะสื่อ

สิ่งสำคัญเลย คือ ควรหลี กเลี่ ยง..ถ้าเราใช้น้ำเสี ยงที่ดัง ดุลูกบ่อยๆอาจทำให้เขาติ ดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัย ที่ไม่ดีตอนโตได้นะ

7.มีทางเลือ กให้ลูก ได้ตัดสินใจบ้าง

เพราะถ้าลูกดื้อ แล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามที่เราพูด เราก็ควรเสนอทางเลือกให้เขาได้เลือก

เพราะลูกจะรู้สึกมีอำน าจในการตัดสินใจบ้าง อย่างเช่น ห นูจะเล่นต่อ 1 หรือ 2 นาทีดีนะ ก่อนจะไปอาบน้ำ

พ่อแม่ก็อย่ าลืมว่า.. ลูกจะโตมาเป็นคนอย่ างไร มันก็เริ่มต้นจากการที่ลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไร

อย ากให้เขาโตมาเป็นคนดีพ่อแม่อย่างเรา ก็ต้องช่วยสร้างเขาให้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ให้ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…