Home ข้อคิดดีๆ 7 วิธีสอนลูก บอกยังไงให้ลูกว่านอนสอนง่าย

7 วิธีสอนลูก บอกยังไงให้ลูกว่านอนสอนง่าย

พ่อแม่หลายคนมักจะมีปัญหา ในการพูดพร่ำบอ กลูก ลูกก็มีแต่ไม่เคยรับฟังมีแต่ใช้อ ารมณ์

หากเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ ฉะนั้น วันนี้เราเลยมีวิธี จัดการกับอ ารมณ์ของลูก เผื่อว่า

พ่อแม่ท่านใด จะใช้เป็นแนวทางก็ได้เพราะการที่ลูกดื้อ ลูกซน มันก็มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอย่ าง

ที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอม พฤติก ร รมของเขา การเลี้ยงดูก็มีส่วน พ่อแม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร รม

ของลูกไปในทางที่ดี ได้ด้วยวิธีการพูด การสื่อส ารกับลูกในเวลา ที่เขาดื้ อ…ซึ่งวิธีการสื่อส า ร ด้วยการพูด

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก มันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร มการรับฟังของลูกได้ดีเลยล่ะโดยเฉพาะในช่วงวัย 2 – 5 ขวบ

เพราะเด็ กจะเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้ว แต่ว่ายังสื่อสา รและควบคุมอาร มณ์ได้ไม่ค่อยดี

เพราะงั้น วันนี้จึงขอเสนอ7 กลยุทธ์ พูดยังไงให้ลูกเชื่อฟังแม้ลูกกำลังโ มโ หอยู่…

ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่จั ดก า รกับอารมณ์ของลูก ได้อย่างถูกวิธี

1.ต้องพูดให้เข้าใจง่ายชับใจความ

เพราะเด็ กวัยนี้ยังไม่สามารถฟังสิ่งต่างๆ หลายๆ อย่ างได้ในเวลาพร้อมๆ กัน

และลูกจะจับใจความได้แค่อย่ างเดียวถ้าฟังสิ่งที่ย าวๆ เด็ กก็จะงง และลืมง่าย

ฉะนั้นเมื่อลูกกำลังโมโ ห ให้พูดกับลูกแบบที่มัน กระชับ ไม่บ่น บอกแค่ว่า เขาทำผิ ดอะไร..?

จากนั้นก็ให้โอกาสเขาได้ลองทบ ทวนกับตัวเองว่าผิ ดจริงไหม..?

ต่อไปก็ค่อยหันหน้าเปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกัน

2.พูดให้ลูก เขาได้คิดด้วยตัวเอง

ลองพูดข้อดีข้อเสี ยให้ลูกได้ลองคิด รวมทั้งคิดถึงผลที่จะตามมา จากการกระทำที่ทำลงไปนั้น

ลูกทำถูกหรือทำผิ ดและการปล่อยให้ลูกได้ลองนั่งคนเดียว อยู่กับตัวเองบ้างมันจะช่วยให้อารมณ์ของลูก สงบลงได้เยอะเลยล่ะ…

3.เรียกชื่อลูกเสมอ ไม่ว่าจะบอกให้ลูกทำอะไรก็แล้วแต่

เพราะวิธีนี้มันจะช่วยดึงดูดความสนใจ ของลูกน้อยให้เขาหันมาสนใจและตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่

กำลังพูดโดยวิธีการพูดนั้นคือให้เรียกชื่อลูก และหยุดเรียกจนกว่าลูกจะหันมามองเราอย่ างตั้งใจ ถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ

ให้เขาเข้าใจใน เรื่องที่ทำให้ลูกโก ร ธ หรือโ มโ ห แล้วก็ต้องคุยกับลูกด้วย เหตุผลเป็นหลัก อย่าใช้อ ารมณ์

4.ใช้คำพูด ในเชิงบวก

เพราะพ่อแม่ต้องไม่ใช้คำพูดว่า ไม่ หรือ ห้ าม กับลูก และปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ

ให้เป็นในด้านบวกมากขึ้น เช่น หากเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอกว่า…

อย่ าวิ่งนะลูก ให้เปลี่ยนเป็น เดินช้าๆ สิลูก แบบนี้มันน่าฟังกว่า

5.อ่อนโยนแต่ก็เด็ ดข า ด

พ่อแม่ต้องรู้จัก การเลือกใช้คำพูดให้ลูกยอมฟัง เรียกอีกอย่ างว่าอ่อนโยน แต่เด็ดข า ดนั่นแหละ

ใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหว าดกลั วในคำพูดพ่อแม่

6.ใช้น้ำเสี ยงให้ถูกต้อง ถูกเวลาด้วย

การคุยกับลูกด้วยเสียงที่ดัง ตะโกนกับลูก เขาจะไม่เข้าใจว่า เราต้องการจะสื่ออะไรซึ่งอาจจะส่งผลให้เขา

ไม่ฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม ฉะนั้น จึงต้องบอกให้เขาฟังว่า..น้ำเสียงแบบนี้ คืออะไรแม่กำลังโก ร ธอยู่..

หรือแค่เตือนเพราะเราจะให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อยากจะสื่อสิ่งสำคัญเลย คือ ควรหลี กเลี่ ยง..

ถ้าเราใช้น้ำเสี ยงที่ดัง ดุลูกบ่อยๆอาจทำให้เขาติ ดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัย ที่ไม่ดีตอนโตได้นะ

7.มีทางเลือ กให้ลูก ได้ตัดสินใจบ้าง

เพราะถ้าลูกดื้อ แล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามที่เราพูด เราก็ควรเสนอทางเลือกให้เขาได้เลือก

เพราะลูกจะรู้สึกมีอำน าจในการตัดสินใจบ้าง อย่างเช่น ห นูจะเล่นต่อ 1 หรือ 2 นาทีดีนะ ก่อนจะไปอาบน้ำ

พ่อแม่ก็อย่ าลืมว่า.. ลูกจะโตมาเป็นคนอย่ างไร มันก็เริ่มต้นจากการที่ลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไร

อย ากให้เขาโตมาเป็นคนดีพ่อแม่อย่างเรา ก็ต้องช่วยสร้างเขาให้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ให้ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…