Home ข้อคิดดีๆ 7 อาชีพสายงานทำเงินมาแรง เทรนด์ใหม่ยุค 5.0 กับ

7 อาชีพสายงานทำเงินมาแรง เทรนด์ใหม่ยุค 5.0 กับ

1.สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า

ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

มีปัญหาและขาดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออม

จนทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา

อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหลาย

คนเบื่อหน่ายจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนเจ้าของกิจการก็อาจ

มีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน

ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัย

เกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

2.สายพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการได้เลย

เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้

ในอนาคตข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วย

เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน

อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ

ตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัย

พยาบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบัน

ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสาย

พยาบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพยาบาลไปจนแก่ก็ได้

3.สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแรงมาก เทรนด์การ

รักสุขภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแพร่หลาย

ทำให้ผู้ที่รักสุขภาพแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้ง

โภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์

สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง

ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล

มีการสร้าง Personal Brandingส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแส

ไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์อย่างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้

ที่เน้นการรักษาความงาม และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง

4.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์

ขายอาหารเพื่อสุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้

ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก

ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ

และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

5.สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อย่าลืมว่าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ

โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา

ชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเรื่องการพัฒนาและ

ช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ

ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคยและยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

6.สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ

จะต้องใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนัก

พัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์

บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้

และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย

ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7.สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาห ก ร ร ม ในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง

ยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการ

ทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไป

ไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความ

สามารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือ

การดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่างการรับประทานอาหารคลีน

หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ

จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รัก

สวยรักงามและรักสุขภาพ

…..7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม

ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…