Home ข้อคิดดีๆ 7 อาชีพสายงานทำเงินมาแรง (เทรนด์ใหม่ยุค 5.0 )

7 อาชีพสายงานทำเงินมาแรง (เทรนด์ใหม่ยุค 5.0 )

1. สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาและขาดความรู้

รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจนทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ

เงินและทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาอีกทั้งมีความต้องการเกษียณ

อายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่ายจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน

ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

2. สายพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการได้เลย เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน

ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียน

สายพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้านอาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือ

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพยาบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล

ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพยาบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพยาบาลไปจนแก่ก็ได้

3. สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแรงมาก เทรนด์การรักสุขภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ

ที่เป็นอัน ตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแพร่หลายทำให้ผู้ที่รักสุขภาพแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและ

การออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส

หรือนัดนอกรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล มีการสร้าง Personal Brandingส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแสไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์อย่างเหล่าดารา

นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ที่เน้นการรักษาความงาม และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง

4. สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ

เพราะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนา

ทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ

และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

5. สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อย่าลืมว่าโค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ

ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพ

ในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมโดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด

ให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคยและยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

6. สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้องใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆเป็นอาชีพแห่งอนาคตของ

คนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และ

หากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วยซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ

ในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7. สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก รรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง

ยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้

อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความสามารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่างการรับประทานอาหารคลีน

หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯจึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

…..7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม

ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…