Home ข้อคิดดีๆ 8 เรื่องที่ทำให้คุณกลายเป็น “คนน่าเชื่อถือ” น่ายกย่อง ในที่ทำงาน

8 เรื่องที่ทำให้คุณกลายเป็น “คนน่าเชื่อถือ” น่ายกย่อง ในที่ทำงาน

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการ เป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นเพราะสิ่งนี้

จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง

คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงานและวางตัว ให้เหมาะสม

ในทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้

คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อนคุณควรเชื่อมั่น

ในทุกการกระทำของตนเองมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆ

เพราะหากคุณสามารถตัดสินใจ เรื่องสำคัญๆและสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คน

เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณและสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกรร ม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบ

พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรกที่เข้าประชุม ตรงเวลาและส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง

กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมาย

งานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรก ทำเพราะคุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ทั้งนี้ ในระหว่างทำงานคุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิจกร รม ที่ไร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมา อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3. อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวดแต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชยคุณไม่ควร หลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอ ของคนอื่น

ในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคนเป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบ เข้าด้วยกันเพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

การอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4. ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจเหมือนเช่นคุณหรือพวกเขา

อาจมีปัญหาส่วนตัว บางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถดูถูก พวกเขาได้

คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกันจงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน กล่าวคือคุณ

ไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานแต่ให้มองพวกเขา เป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณเข้าใจ

จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและคุณจะได้รับความ ไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5. ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้

อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ

และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว

แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิดพลาดนั้นคุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน

เพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติกรร ม ด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆ

ยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตี เพื่อนร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม

การกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกัน

นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในทีมจะทำให้การทำงานมีความราบรื่น

เพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือ จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุนและผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทา ในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลา

ในการทำงานแล้วคงไม่มีใครเคารพนับถือคนที่ปล่อยข่าวลือและพูดจาให้ ร้ า ย ผู้อื่น

กล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือ ผู้อื่นคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกัน

ดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทาในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8. ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ การงานไม่ได้เกิดจากความสามารถ แต่เพียงอย่างเดียว

กล่าวคือ หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดี

คือ การคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆ กับจิตใจของผู้ร่วมงานในทางกลับกันหากคุณใช้วิธีการบังคับ เพื่อนร่วมงาน

ให้ทำอย่างที่ใจคุณ ต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้น คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น

ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงาน ให้คนในทีมอย่างเหมาะสม

และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคุณก็ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…