Home ข้อคิดดีๆ 8 เส้นทางที่คนสำเร็จ “ทำทุกวัน” แต่คนทั่วไปมองข้าม

8 เส้นทางที่คนสำเร็จ “ทำทุกวัน” แต่คนทั่วไปมองข้าม

เมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับคนเก่งๆ นานๆ คุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นพฤติก รรมต่างๆ ของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือพฤติก รรมบางอย่ างก็สังเกตเห็นได้อย่ างชัดเจน

แต่บางอย่ างก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนและลึกล้ำซึ่งมีเพียงสุดยอดผู้นำเท่านั้นที่ทำราวกับว่าการเป็นผู้นำ ช่างเป็นเรื่องง่ายดาย จนคุณแทบดูไม่ออกว่าจริงๆ แล้ว

พวกเขาต้องทำอะไรบ้ า งนี่คือ 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำอยู่ทุกวัน และคุณเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้

1. พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

ผู้นำมักจะคบหาสมาคมกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนา ดังที่จิม

โรห์นผู้ประกอบการและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้ว่า… “ตัวตนของคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด”

หากคุณปรารถนาจะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ การไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีตัวตนและความทะเยอย านคล้ายกันก็ย่อม

เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และแน่นอน…คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบด้วย

2. พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเอง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

และเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนอย่ างต่อเนื่อง โดยการอ่ า น หนังสือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้อื่น และการทดลองทำสิ่งต่างๆ

อย่ าดูถูก พ ลั ง แห่งการอ่ า น เป็นอันขาด เพราะผู้นำมากความสามารถคนอื่นๆ ต่างเห็น

ตรงกันว่าการอ่ า น หนังสือเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างยิ่ง

3. พวกเขาเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำอยู่เสมอระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง พวกเขารับผิดชอบในผลงานของตัวเอง

และรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป ลูกค้า หรือนักล ง ทุ น อีกอย่ างหนึ่งที่สำคัญก็คือ

ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิดพลาด และตระหนักว่าในทุกๆ ความล้มเหลวนั้นยังมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ

4. พวกเขายอมรับว่าการพัฒนาคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่นมักเป็นคนใจเย็น พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผลตามคาดทั้งหมดในคราวเดียว แต่กลับกัน

พวกเขารู้ว่าทุกย่ างก้าวเล็กๆ ในแต่ละวันจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะย าว เหล่าผู้นำที่ดีที่สุดจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวก

เขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงเกินไป และไม่ประเมินค่าสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะสำเร็จต่ำเกินไปด้วย

5. พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว

เหล่าผู้นำรู้ว่าในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอกับความกลัว และความสับสนในตนเองไม่มากก็น้อย

แต่พวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้บางครั้งจะรู้สึกแ ย่ การกล้าปะทะกับความกลัว

และความไม่แน่นอนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ

6. พวกเขาไม่ยอมรับในความเชื่อเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจพอที่จะท้าทายความเชื่อและอคติของตนเองและคนรอบข้าง พวกเขาคิดด้วยตนเอง และ

มักไม่ยอมทำตามคนอื่น (ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะ)ทั้งยังรู้ดีว่า

อคติและความคิดความเชื่อต่างๆ ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสียรุ น แ ร งตามมาในอนาคต

7. พวกเขามองการณ์ไกล

สุดยอดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ พวกเขาวางแผนระยะย าว และ

นึกภาพในอนาคตของ ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอๆ พวกเขารู้ว่าก้าวเล็กๆ ในวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า

นอกจากนั้น พวกเขายังรู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระเร่งด่วนตรงหน้า พร้อมทั้งรั ก ษ า อนาคตที่วางไว้ได้

อย่ างสมดุลกัน ถ้าคุณบอกได้ว่าพฤติก รรมและคุณสมบัติใดบ้ า งที่สร้างผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ คุณก็จะสามารถนำมันมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ค่อยๆ ฝึกทำไปทีละข้อ และฝึกสังเกตดูว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จแสดงพฤติก รรมเหล่านี้ออกมาจริงไหม?

8. พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง

บริษัทสตาร์ทอัพ คือการรวมตัวกันของคนที่เชื่อมันในเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนเองเป็นอย่ างดี และสามารถปลูกฝังความเชื่อที่แข็งแกร่งพอจะก ร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

ขอขอบคุณ I n c – a s e a n

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…