Home ข้อคิดดีๆ 9 เรื่องที่ต้องเตรียมรับมือ และเริ่มประหยัดกันได้แล้ว

9 เรื่องที่ต้องเตรียมรับมือ และเริ่มประหยัดกันได้แล้ว

มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในยุคแบบนี้เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต

ใช้จ่ายเงินกันยังไง ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง พร้อมรับมือหรือยัง

1 ค่าครองชี พ สูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่างแ พ งขึ้น เงินทองกลับหาย ากกว่าเก่าหากวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่ เตรียมพร้อมไว้เลย ตั้งแต่วันนี้

2 เงินจะอยู่เหนือคนมาก

พอเงินมันหาย าก ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น แล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยที่พวกเขา ไม่สนว่าใคร จะลำบ ากแค่ไหน

3 หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % ทุกอย่ างจะแย่ลง

เป็นเพราะว่า เงินจะล้ นระบบแต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคนหรอก เมื่อเงินมันล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนรวยซึ่งเป็นคนจำนวนที่น้อยมาก ๆ

มันจึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่ คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้อ ของก็จะข ายไม่ได้

ตลาด ห้ างส ร ร พสิ นค้าไม่มีคนเดิน เพราะคนไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้เงินหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจ ไม่ดี ทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ก็ต้องปิดตัวลง อย่างที่เราได้เห็นกัน

4 ความเหลื่ อ มล้ำจะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ถ้าเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำในสังคมได้คนรวยที่มีอยู่ แค่ไม่กี่เปอร์เซ็ นต์

ก็จะยิ่งรวยขึ้น ขณะที่คนจน คนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนัก อย่างนี้ไปทั้งชีวิตเลย

5 เงินจะหาย าก

ดูทุกวันนี้สิ คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงมาก นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ดที่เกิ ดขึ้น จนส่งผลกระทบในวงกว้าง ในทั่วโลก

และถ้าในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0 % เช่นนี้ เท่ากับคนที่ฝาก เงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยนั่นแหละ

6 ครอบครัวมีปัญหา

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกทำให้มีเวลา อยู่กับลูกได้ตลอด

แล้วพอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ ก็ออกไปทำงานนอกบ้าน ยิ่งยุคที่เงินหาย ากยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่ายไง

7 ผู้สูงอายุ กลับต้องมาทำงานอีกครั้ง

ปกติคนวัยนี้ ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ ให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณอยู่แล้วพอที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บด อ กเบี้ ย

กิน แต่หากเงินฝากไม่มี ด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองเหมือนก่อน

8 อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ย าก

ทุกวันนี้ใครก็ชอบพูดถึงเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันมาก เพราะการที่มีร ายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย มันคือการสร้างอิสรภาพ

ทางการเงินให้กับตัวเองและคนสมัยก่อนเขานิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่หากมองดู ยุคปัจจุบันนี้ ก็คงทำแบบนั้นไม่ได้

ต่อไปยิ่งลงทุนผิ ดที่ ไม่มีวคามรู้เนี่ย กลายเป็นว่า เราจะต้องทำงานไปทั้งชีวิตเชียวนะ

9 คอรั ปชั่ น การโ ก ง จะมากขึ้น

แน่นอนว่า ยิ่งเงินหาย าก คนฉ วย โอกาสยิ่งมีเยอะขึ้น การข าดเงินจะทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน เพื่อให้ได้มันมา

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…