อย่าทะเลาะกันบ่อยเลย สักวันหนึ่ง เราก็ต้องจากกัน

อย่าทะเลาะกันบ่อยเลย สักวันหนึ่ง เราก็ต้องจากกัน

1. บางครั้ง คุณรู้สึกชีวิต ณ ตอนนี้ 

เหมือนท้องฟ้าจะทลายลงมาทับคุณ

แต่จริงๆ แล้ว คุณยืนไม่ตรงเองต่างหาก

2. หากคุณหลงผิด ขอให้ระลึกไว้ว่า 

ฟ้าให้โอกาสคุณกลับตัวทุกเวลา

นอกเสียจากคุณจะไม่ยอมกลับใจซะเอง

3. บางครั้งที่เราทำผิด 

สาเหตุเป็นเพราะสมควรใช้เหตุผล

แต่เราใช้อารมณ์ในการตัดสินแทน

4. ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ 

เรารู้สึกเรายังมีเวลาเหลืออีกถมเถไป

แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตของเรากำลังหมดไป

พร้อมกับการฉีกปฏิทินในแต่ละวัน

แต่ละเดือน แต่ละปี คุณไม่รู้ว่า พบกันครั้งหนึ่ง

ก็หมดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นกัน

5. ความกังวลครุ่นคิดไม่มีน้ำหนัก 

แต่มันเปรียบดั่งใบไม้ที่กำลังร่วงจากต้นในย ามหน้าแล้ง

โดยไม่รู้ตัว มันก็กองหนักทับรวมกันอยู่ที่พื้น

ดังนั้น คิดอะไรให้ระวัง

6. ชีวิตคนเราคือบทเพลงอันแสนไพเราะ 

แต่ว่าอยู่ที่ใครเป็นผู้ขับร้อง และร้องอยู่กับใคร?

7. การรอคอยและความลังเล

คือ ฆ า ต ก ร ที่แล้งน้ำใจที่สุดบนโลกใบนี้

8. สิ่งที่ฉันกลัวก็คือ ฉันให้ใจแก่คุณ 

แต่คุณกลับยื่นมีดมาแ ทงฉัน

ไม่ว่าความรักระหว่างชายหญิง

หรือมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็ดี

9. เวลาใครปาก้อนหินมาใส่คุณ 

อย่าขว้างปาก้อนหินกลับไป

เก็บไว้เพื่อนำไปเป็นฐาน

เวลาคุณสร้างบ้านจะดีกว่า

10. ชีวิตคนเราสั้นนัก ตอนนี้ทนไม่ได้ 

สักวันหนึ่งคุณก็ไม่ต้องทน

ตอนนี้เกลียดกัน

วันหนึ่งก็ต้องต ายจากกันอยู่ดี

ชีวิตนี้น้อยนัก 

สักวันหนึ่ง เราก็ต้องจากกัน

ไม่จากเป็น ก็จากต าย

ยังไงก็ต้องจากอยู่ดี

ขอบคุณแหล่งที่มา RUGYIM