Home ข้อคิดสอนใจ เพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย

เพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย

เพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ โดยมีพ ระท่านนึงกล่าวว่าเรื่องนี้สำคัญเลย

คุณโยมผู้หญิง จะเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่อาตมาไม่รู้แต่ที่รู้ๆ อย่ าได้กล้าหือเชียวนะไม่อย่ างนั้นหนีเอา ชีวิตกันแทบไม่ทันเลยล่ะ

อาตมาได้พบและได้คุยกับคุณโยมผู้ชายหลายท่านซึ่งต่างก็เล่าเป็นเ สียงเดียวกันว่าโดนภรรย าที่บ้านทำรังแกอยู่ตลอดเวลา

แรกๆ อาตมาก็แปลกใจว่าคุณโยมเป็นผู้ชายแท้ๆ เป็นหัวหน้าครอบครัวแท้ๆ ทำไมถึงยอมให้ภรรย าซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ รังแกเอาได้

คุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าบรรดาคุณโยมภรรย าทั้งหลายมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือนั่นคือบัญชีการเงินทั้งหมด

หลายคนที่โดนแซวว่ากลัวเมียก็จะหาคำพูดแก้ตัวกันได้อย่ างสมเหตุสมผลว่าไม่ได้กลัวแต่เกรงใจเหมือนอย่ างคุณโยมบางคู่

คุณโยมแม่บ้านเวลาจะคุยกับคุณโยมพ่อบ้าน ต้องคล านเข่าเข้าไปหาเชียวนะแล้วพูดว่า

ออกมาจากใต้เตียงเดี๋ยวนี้นะหนีเข้าไปทำอะไร เห็นไหมคุณโยม ไม่ได้ก ลัวเมียแต่ S a f e t y F i r s t

ผู้หญิงสมัยนี้เก่งนะคุณโยม

โดยเฉพาะเรื่องการทำงานนอกบ้านบางคนเก่งมากเ สียจนหน้าที่การงานและเงินเดือนเยอะกว่าสามีตัวเองหลายเท่าเป็นใหญ่

อยู่นอกบ้านแล้วยังกลับมาเป็นใหญ่ในบ้านด้วยการคุมการเงินการดูแลบ้านการดูแลลูกอีก

จนคุณโยมผู้ชายอดน้อยเ นื้ อต่ำใจ ถามตัวเองไม่ได้ว่า แล้วฉันจะเกิดมาทำไมเนี่ย

อย่ าน้อยอกน้อยใจไปคุณโยมผู้ชายทั้งหลาย อาตมาอย ากให้คุณโยมมองในแง่ดีที่ว่าเราโชคดีที่ได้ภรรย าเก่ง

การมีภรรย าดีภรรย าเก่งเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเลือกคบคนของคุณโยมได้เป็นอย่ างดี และยังเป็นการเสริมบารมีคุณโยมไปในตัวด้วย

เหมือนอย่ างสมัยโบราณที่ข้าราชการจะหาภรรย าสักคนก็มักจะหาภรรย าที่เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนเพราะสิ่งนี้จะช่วยเสริมบารมีเสริมหน้าตาทางสังคมได้ด้วย

คุณโยมผู้ชายสมัยนี้ก็คงคิดไม่ต่างกันว่าการมีภรรย าเก่งก็เชิดหน้าชูตาได้

แต่พอเอาเข้าจริงการมีภรรย าเก่งหรือเก่งกว่ากลับกลายเป็นการลดคุณค่าความเป็นชายของตัวเองลง

ยิ่งถ้าภรรย าดุเข้าไปอีกก็กลายเป็นว่าอยู่ใต้อาณัติภรรย าไปโดยปริย าย คุณโยมสามีภรรย าหลายคู่มีปัญหากันเพราะเรื่องอำนาจภายในบ้านเป็นเหตุ

ตัวสามีรับไม่ได้ที่ภรรย าเก่งกว่าภรรย าก็ยอมไม่ได้ที่จะให้สามีเป็นช้ างเท้าหน้าเพียงคนเดียว

ต่างคนต่างทำเป็นใหญ่ใส่กันไม่ยอมกัน สุดท้ายก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตโดยไม่รู้ตัว

ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการลดทิฐิ

คุณโยมผู้ชายมักมีทิฐิว่าตัวเองต้องเป็นเ พศผู้นำต้องออกคำสั่งแต่เมื่อโดนเ พศหญิงที่ควรจะอ่อนแอกว่ามาออกคำสั่งแทนมาอยู่เหนือตัวเองก็รับไม่ได้

ในขณะที่คุณโยมผู้หญิงที่พย าย ามเรียกร้องความเท่าเทียมกับคุณโยมผู้ชายก็พย าย ามแสดงความสามารถอย่ างเต็มที่

จนบางครั้งความสามารถนั้นเกินเลยไปจนกลายเป็นการข่ มผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน

ดังนั้นคุณโยมทั้งสองฝ่ายจะต้องลดทิฐิในเรื่องอำนาจและเติมเต็มเรื่องการให้เกียรติกัน

อย่ าคิดว่าใครต้องใหญ่กว่าใครในบ้านแต่ให้คิดว่าชีวิตคู่จะมีความสุขได้ ก็ต้องเดินไปพร้อมๆ กัน

ไม่มีใครก้าวไปก่อนใครไม่มีใครวิ่งแซงใครและต้องให้เกียรติกันในการตั ดสินใจตั ดสินปัญ หาหรือรับผิ ดชอบสิ่งต่างๆ

คุณโยมลองหาวิ ธีแบ่งกันง่ายๆ ดูก็ได้เช่นว่าคุณโยมผู้หญิงรับผิ ดชอบหน้าที่ในการดูแลและเป็นใหญ่ในบ้าน

เพื่อดูแลเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไปที่ ผู้หญิงสามารถดูแลได้

ส่วนคุณโยมผู้ชายก็รับผิ ดชอบเรื่องการตั ดสินใจใหญ่ๆ เรื่องการเงินการงานการเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งพิง

ชีวิตคู่จะอยู่ได้อย่ างมีความสุขต้องใช้ความถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่การนำของใครคนใดคนหนึ่ง

ไม่ใช่เพราะการเชื่อฟังคนใดคนหนึ่งเพียงอย่ างเดียวแต่ต้องเป็นการนำและการตามไปพร้อมๆ กัน เจริญพร

ที่มา p i gdaily

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิดสอนใจ