Home ข้อคิดสอนใจ หากคุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ

หากคุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ

หากคุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ

ห า ก คุณไม่สำคัญอยู่ใกล้แค่ไหนก็รำค า ญ

9 สิ่ ง ที่ บ อ ก ว่าคุณคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา

จะให้นิย ามความหมายของคำว่า คนที่ใช่

เขาก็คือคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับเขา

ดังนั้นวันนี้ทางแอดมินจะพามาดูว่า คนที่คุณคบอยู่

เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ ด้วยการกระทำเหล่านี้ค่ะ

ไปดูกันเลยค่ะ คนที่ใช่ VS คนที่ไม่ใช่

1 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เป็น ทุกสิ่งทุกอย่ างของเขาต่อหน้าคนอื่น

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก ไม่มีตัวตน และ ไม่สำคัญ

2 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เสียความเป็นตัวของตัวเอง

3 คนที่ใช่ จะทำให้ สิ่งที่คุณต้องการ เป็นไปได้

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คุณต้อง ยอมรับ สิ่งที่คุณไม่ต้องการ

4 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เรื่องที่ ทะเล าะกัน เป็นเรื่องเล็กน้อย

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ ทุกเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ต้อง ทะเล าะกัน

5 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกเป็น ผู้รับ มากกว่า ผู้ให้

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ ต้อง เสียสละ บน ความเห็นแก่ตัว ของเขา

6 คนที่ใช่ จะทำให้ คุณ ไม่ต้องการ คนอื่นทั้งโลก

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คนอื่น เติมเต็ม คุณได้มากกว่าเขา

7 คนที่ใช่ จะรักคุณ อย่ างไม่มี เงื่ อ นไข

คนที่ไม่ใช่ จะให้คุณ ทำต าม เงื่ อ นไข เขาถึงจะรักคุณ

8 คนที่ใช่ มีไว้ให้ รัก

คนที่ไม่ใช่ มีไว้ให้ เรียนรู้

9 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก รักตัวเอง ที่เลือกเขา

คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกว่ากำลัง ทำร้ า ยตัวเอง

ถ้าเราคือคนที่ใช่ เขาจะตั ดทุกคนออกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย

ความสำคัญ ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่ มันต่ างกันมาก

ตอนนี้คุณกำลังเจอกับคนไหนอยู่คะ

ถ้ารักตัวเองจงเลือกคนที่ใช่แล้วคุณจะมีความสุขมาก

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิดสอนใจ