เฉยๆ แล้วทุกข์จะไม่เกิด

เฉยๆ แล้วทุกข์จะไม่เกิด

ความทุกข์ไม่ได้ดับไปจากการที่เราไปทำไปแก้สิ่งที่เราอยาก

ถ้าเราไปแก้ที่ความอยาก เราหยุดความอยาก

เราปล่อยให้สิ่งที่เราอยาก เป็นอะไรก็เป็นไป

จะไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ จะไม่มาอยากให้อยู่หรืออยากให้ไป

ใจก็จะไม่ทุกข์ ใจก็ดับทุกข์ได้ เพราะใจเห็นด้วยปัญญา

เห็นด้วยมรรค ว่า เขาจะไปก็ไปห้ามเขาไม่ได้

เขาจะอยู่ก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะด่าก็ห้ามเขาไม่ได้

เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้ นี่เรามองไม่เห็นตัวนี้

พอใครด่าขึ้นมาปั๊บนี่ ขึ้นเลย พอใครชมปั๊บนี่ ขึ้นเหมือนกัน

ขึ้นอีกทาง ลอย ลอยขึ้นไปบนฟ้า

ยิ้มแป้น พอใครด่าปั๊บก็หน้าคว่ำหน้างอ

เพราะอยากให้เขาไม่ด่า อยากให้เขาชม

แต่ถ้าเข้าไปถึงข้างในแล้วจะรู้ว่า

อยากไม่ได้ อยากให้เขาชมก็ไม่ได้ อยากให้เขาไม่ด่าก็ไม่ได้

ต้องเฉยๆ ต้องเฉยๆ แล้วทุกข์จะไม่เกิด เขาด่าก็เฉยๆ

เขาชมก็เฉยๆ ทุกอย่างก็เหมือนกัน

เงินทองก็อยากไม่ได้ อยากให้มาก็ไม่ได้

อยากให้อยู่กับเราไม่จากเราไปก็ไม่ได้

เวลามันจะมามันก็มา เวลามันจะไปมันก็ไป

เราต้องเฉยกับการมากับการไปของมัน

ถ้าเราไม่เข้าข้างในเราจะเฉยไม่ได้ ถ้าใจเราเข้าข้างในแล้ว

เราจะเฉยได้ เพราะใจเราสงบใจเรามีความสุข

เราไม่ต้องใช้เงิน เราไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา

เขาจะไปก็ไป เขาจะมาก็มา เรามีความสุขเท่าเดิม

เรามีความสุขจากอัปปนาสมาธิ จากความสงบของใจ

ที่เป็นความสุขกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทอง

ความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้ ความสุขที่ได้จากยศฐาบรรดาศักดิ์

ความสุขที่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอ

มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้

ที่มา สนทนาธรรมะบนเขา พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต