Home ธรรมะ หลวงพ่อแนะนำ ชี้ให้พบหนทางสว่าง แบบถูกวิธี

หลวงพ่อแนะนำ ชี้ให้พบหนทางสว่าง แบบถูกวิธี

หลวงพ่อแนะนำ ชี้ให้พบหนทางสว่าง แบบถูกวิธี

ในชีวิตของคนเราทุกคน ย่อมมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอ บ า งคนสงสัยว่า ทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นั้น ไม่สุขสบาย นั่นเป็นเพราะ ด ว ง ชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้ เราได้มีคำชี้แนะ คำแนะนำจาก หลว งพ่อจรัญ ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ ให้ลองทำในเวลาที่ ด ว ง ตกหรือดวงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ล อ งทำตามแบบนี้ดูได้

ก่อนที่จะใส่บาตรให้จุดธูป 3 ด อ กกลางแจ้งขอขมา 

โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้ากร ร มนายเ วร ศั ต รูทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกร ร มให้ ข า ด จากกัน แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ตั้งนะโม 3จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่ พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนา ทุกอย่าง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญ วาสนา ที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติ โดยเร็วด้วยเทอญ สาธุ

กรณีที่ ด ว งไ ม่ ดีมาก 

ข อให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้าจริงๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรสวด บทอิติปิโสฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนา ด้วยทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควร แผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง

ในการแผ่เมตตา ที่ จะได้ผลนั้น ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง สิ่งที่ ไ ม่ ดีจะหายไป หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติสัมปชัญญะ

เพื่อเป็นการ แผ่เมตตา แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากกว่าเดิม อุทิศบุญใช้กับผู้ล่วงลับ นำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ ให้ตนเองได้ผลดี เร็วมากขึ้น

การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิต 

ให้กับผู้หมดหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำสวน หรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่ เด็ กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญ ทั้งนั้นเลย

ให้ตั้งนะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า บอกชื่อตัว นามสกุล เกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวม ถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปัก รักษากายสังขาร วิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น

ทั้งการงานการเงิน และความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติและ ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ วร ทุกภพทุกชาติรวมถึงบริวารญาติมิตร คนรับใช้ บุตรธิดา สามีทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร มซึ่งกันและกันให้ ข า ด จากกันณบัดนี้เทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมี สูงขึ้นๆ เต็มขึ้นเพื่ อ ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์ พูนผลทุกอย่างด้วยบุญนี้เทอญ สาธุบุญ

ที่มา san sabai

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะ