Home เรื่องน่ารู้ ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ

ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ

ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ

1 ถ้าเธอมีความสุข ยิ้มแย้มตลอดเวลา

ยอมให้คุณในทุกๆ เรื่อง ไม่ทุ ก ข์ ไม่ร้ อ น

ในเรื่องที่เกียวกับคุณ นั่นแปลว่า เธอมีที่หมายใหม่แล้ว

การเป็นโสดนี่มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟ็กท์สุดๆ แล้วล่ะคุณ

การที่ไม่ต้องทำตัวติดกับใครตลอดเวลา

นี่มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีงาม

เพราะเธอก็ไม่ได้รักกันตลอดเวลา

ชีวิตจริงเธาก็มีเหม็ น ขี้ หน้ า

คนที่เธอรักกันบ้างเป็นธรรมดา

ในเวลาที่เธอทั้งคู่ทำตัวไม่น่ารักต่อกันนั่นแหละ

ผู้หญิงที่ไม่เคยห วี ด ร้องใส่หน้ าแฟน

เธอเก็บซ่อนอะไรเอาไว้ลึกๆ แน่ๆ บ อ กได้เลยว่า

มันมีสิ่งผิ ดปกติเกิดขึ้น ยิ่งเธอยิ้มแย้มแจ่มใส

มากเท่าไหร่ นั่นยิ่งผิ ดปกติเท่านั้น

เธอไม่ได้บ อ กว่าทุกคู่ต้องเป็นแ บ บนี้

เพร าะในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

แต่นี่คือ พิ รุ ธ ที่สั งเก ตผู้หญิงเราได้ง่ายที่สุด

ถ้าเราไม่โต้ แย้งอะไรกับคุณผู้ชาย นั่นแหละ แปลกสุดๆ

2 ถ้าเธอปล่อยให้อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดไป

นั่นแปลว่า เธอพร้อมจะปล่อยคุณ ไปไหนก็ไป

ผู้หญิงที่มีรัก จะสู้จนกว่าจะถึงที่สุด

ถ้าเธอไม่เห็นด้วย เธอจะไม่เห็นด้วย

และ คั ดค้ านอย่ างหั ว ชนฝา

ไม่มีวันปล่อยคุณไปไหนก็ไปเ ด็ ด ข า ด

ผู้หญิงเมื่อเธอไม่รักในสิ่งไหน

เธอจะปล่อยๆ มันไป เช่นเดียวกับ

ความสั ม พั น ธ์ ของเธอกับแฟน

ถ้าเธอหมดใจ แฟนเธอจะไปไหนก็ไป

เพร าะเขาไม่สำคัญสำหรับเธออีกต่อไปแล้ว

3 ถ้าเธอไม่มีแพลนแลกเปลี่ยนชีวิตกับคุณ

ไม่มีแผนร ะยะย าวร่วมกัน คุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตเธอแล้วล่ะ

ผู้หญิงที่ไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองต่อคุณ นั่นเป็นเพร าะ

เธอเฝ้ารอที่จะมอบความรู้สึกเหล่านั้นให้คนอื่น

ถ้าเธอไม่แลกเปลี่ยนเรื่องราวใดใดในชีวิตกับคุณ

ไม่มีการพูดถึงอนาคต ไม่มีการวางแผนจริงจัง

ในบทสนทนาต่อกัน นั่นแปลว่า รักเรามันจื ดแล้วล่ะคุณ

4 ถ้าเธอไม่ปริป ากอะไรเลย

แปลว่า เธอ ป ฏิ เ ส ธ ที่จะรักษ าความสัมพันธ์นั้นแล้ว

ทำไมต้องท ะ เ ล า ะ กับคนที่เราไม่ได้ต้องการจะอยู่ด้วยกันต่อ

ทำไมจะต้องเสี ยเวลา และ เปลืองน้ำต าให้กับคนที่เราไม่แคร์เขาแล้ว

เมื่อผู้หญิงต้องการตั ดเยื่ อใย เราก็จะตั ดบทสนทนา

เราจะปล่อยให้คุณพูดและทำในแบบ เอาที่คุณสบายใจล่ะกัน นั่นแหละค่ะ

เพร าะเราเดินจากคุณมาไกลจนจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วไง

ถ้าเธอเฉยชากับคุณในทุกๆ เรื่อง นี่คือ สั ญ ญ าณ เ ตื อ น ว่า

คุณไม่ใช่คำตอบของเรา คนเราไม่มีทางเพิกต่อความสั ม พั น ธ์

ที่เราต้องการรั กษ าและสร้างความผูกพันกันไปได้หรอก

เว้นเสียแต่ว่า เราอย ากจะ ทิ้ งมันไปแล้ว

5 ถ้าเธอไม่จริงจังกับอะไรสักอย่ างในความ สั ม พั น ธ์ กับคุณ

จงร ะวัง แฟนสาวที่ไม่เคยเผยให้คุณเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ

คุณอาจจะคิดว่าเธอเป็นคนสบายๆ แต่จริงๆ แล้ว

คุณไม่ได้ถูกจัดอยู่ในชีวิตของเธอต่ างหาก

6 ถ้าเธอแค่เพียงมองคุณเฉยๆ ปล่อยให้คุณทำอะไรต ามใจชอบ

นั่นคือ เธอกำลังจะทิ้งคุณ เวลาที่ผู้หญิงเราพูดถึงอะไร

นั่นเพร าะเราอย ากจะให้คุณได้ยินในสิ่งที่เราพูด

ที่เราบ อ กกับคุณ มันมีเห ตุผ ลค่ะ และมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณแน่ๆ

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราขอให้คุณฟังเถอะค่ะ

ผู้หญิงจะ จู้ จี้จุ กจิ ก ขี้บ่ นเหมือนเป็นแม่ เมื่อเราเห็นปัญห า

แน่นอนเราต้องการแ ก้ไ ข และหาทางออกที่ดีที่สุด

ให้กับคนที่เรารัก ถ้าเธอไม่บ่ น ไม่สนใจ นั่นเป็นเพร าะเรา

ไม่แคร์เลย เพร าะปัญห าที่คุณสร้างขึ้น แปลง่ายๆ ว่าเราไม่รักคุณแล้ว

เพร าะฉะนั้น ถ้าวันนี้ เธอยังยุ่ งวุ่ น ว า ย จู้จี้ บ่ น

ทำตัวเป็นแม่มากกว่าเป็นแฟน วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวคุณ

นั่นเป็นเพร าะเธอยังรัก ยังใส่ใจ คุณอยู่ต่ างหากนะคะ

รู้แล้วอย่ างนี้ จะเลือกคบกับ ผู้หญิงเงียบๆ หรือ ผู้หญิงวุ่นวาย กันดีล่ะ

อย่ าให้ผู้หญิงต้องหมดใจ เพร าะต่อให้คุณง้อยังไง

เธอก็ไม่แคร์นะคะ คุณผู้ชายทั้งหลาย

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In เรื่องน่ารู้
Comments are closed.