Home ข้อคิดสอนใจ คนที่มีวาสนาดีบารมีสูง อ่านเพียง 1 นาที ถือเป็นกำไรให้กับชีวิต

คนที่มีวาสนาดีบารมีสูง อ่านเพียง 1 นาที ถือเป็นกำไรให้กับชีวิต

คนที่มีวาสนาดีบารมีสูง อ่านเพียง 1 นาที ถือเป็นกำไรให้กับชีวิต

1 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น

เพร าะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

2 การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญ

แต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 จำไว้ว่า ความทุ กข์และ ความเจ็ บป ว ด ทั้งมวล

ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำ ส า ป

แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

4 อาร มณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำ ร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำ ร้ า ย คนอื่นเสมอ

ส่วนอาร มณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

5 วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน

วิ จั ยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

6 ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโก ร ธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิ ตคุณอยู่ตรงไหน

ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

7 ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน

แต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงรักตัวเอง ให้เจอ

เพร าะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

8 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง

อาจไม่ได้ทำให้เรา พ้นทุ กข์ตลอดกาล

แต่มันจะทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

9 การ แก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด

คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

10 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง ผู้ตื่น

คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น

แล้วหันกลับมาวิเคร าะห์ใจ ตัวเอง

11 ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ

สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิห าริย์ ให้ชีวิต

12 ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น

ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

13 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต

ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี

ที่ช่ว ยเป็นตัวอย่างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15 ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาส าหั สสักแค่ไหน

ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

16 อย่าถือโท ษ โกร ธคน ไม่คู่ควร

อย่าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต

ชะต าเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด

อย่าเอาคำ ที่เหมือนมี ด มากรี ดใ จ

16 เ ก ลี ย ด เขา เราทุ กข์

เมตต าเขา เราสุขเอง

17 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด

ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18 ความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา

แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า

เป็นเรื่อง อัศจรรย์

19 โปรดสั งเก ตดูให้ดีว่า

สิ่งที่ทำให้เราทุ กข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน

ไม่ใช่ พฤติ ก ร ร ม ของคนอื่น

แต่คือ ความคิด ของเราเอง

21 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน

วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้ าต า ดี

วันไหนคุณแก่ลงจนหน้ าต าไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด

แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดี

ตร าบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอดไป

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิดสอนใจ
Comments are closed.