Home ธรรมะ สวดคาถาบทนี้ก่อนนอน ช่วยหลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สวดคาถาบทนี้ก่อนนอน ช่วยหลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สวดคาถาบทนี้ก่อนนอน ช่วยหลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้า

เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อน

ที่จะหลับนอนประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลาย

ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า

วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอน

ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาทีสวดก่อนนอน

เพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

(นะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน

บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร

จะด้วยกายวาจาใจก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่

มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข

สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างกรร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้

ขอถอนความพยาบาท ความอาฆ าตและคำสา ปแ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชน

ของเจ้ากรร มนายเว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจ

ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น

แจ่มใส ขอจงท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูก เ ว ร

เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรู แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา

มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

 

ที่มา : bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By IU
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.