Home ข้อคิดสอนใจ ข้อคิดเตือนใจ เป็น “หัวหน้าคน”ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

ข้อคิดเตือนใจ เป็น “หัวหน้าคน”ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

ข้อคิดเตือนใจ เป็น “หัวหน้าคน”ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง

ต่อให้เขาแย่แค่ไหนก็ต้องพย าย ามช่วยเขาให้ถึงที่สุด

แต่ลูกน้องที่ว่าแย่ ๆ ก็มีอาการแย่หลายประเภท เช่น

1. ความรู้น้อย แต่ พย าย ามมาก

2. ความรู้มาก แต่ พย าย ามน้อย

3. ความรู้น้อย แถม ไม่พย าย าม

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ให้ความรู้เขา

เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุย ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องส่วนตัว

รวมถึง เรื่องอนาคตของเขา พย าย ามเรียนรู้ทำความเข้าใจเขา

แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงานและเป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้ว

ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรท้ายที่สุด

ถ้าเขาไม่ปรับตัวสังคมจะเป็นคนลงโทษเขาเอง

ฝากไว้อีกนิด.. การดูสันดารคนในสังคมการทำงาน

ถ้าอย ากรู้ว่า คนๆ นั้น เป็นคนอย่างไรให้ดูจากพฤติกรร มที่เขาทำกับลูกน้อง

หรือผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า

คนบางคนคลานเข่าเข้าหาหัวหน้าแต่เดินกระทืบเท้า

เข้ามาย่ำยีและเข่นฆ่ าคนเป็นลูกน้อง

หลักการเลือกใช้คน ที่ผู้นำต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

ปรัชญาในประเทศจีนนั้นสอดแทรกความรู้และศาสตร์ต่างๆ

ที่เป็นประโยชน์อยู่มากมาย โดยเฉพาะหลักการในเรื่องของ

การบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ลูกน้องทำงาน

ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้

มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆ ว่า หลักการ เสือ ควาย และสุนัข

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย

ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว

ควายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบและสุนัข

ที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอทุกครั้งที่มีโอกาส

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะบางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น

ถ้าคุณจะจ้าง เสือ

คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธีเพราะพวกเค้าคือนักล่า

ถ้าคุณจะจ้าง ควาย

คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ

ต้องบังคับแล้วใช้ไถนาเพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูง

ถ้าคุณจะจ้าง สุนัข

คุณต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน

ใช้ให้เห่าเพราะพวกเค้าภักดี ประจบ จับผิดและชอบเลียปากนาย

คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือเยี่ยงควาย จะใช้ควายเยี่ยงหมา จะใช้หมาเยี่ยงเสือ

เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา ควายไม่เฝ้าบ้าน

ไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบ หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อแต่ชอบเลียปากนาย

เสือ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน

หรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง

ควาย ส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบ

และไม่สร้างสรรค์และมักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้

สุนัข ส่วนมากเติบโตในองค์กร

แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโต

ที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัยบางประการของสัตว์เหล่านี้

ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆ

แน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ

ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันและใช้งานสัตว์เหล่านี้ได้

อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็น

ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่างเต็มที่

เสือที่ฉลาดและมองการณ์ไกลจะเอาควายไปด้วย

แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจมักจะเอาหมาไปด้วย

ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น และคนแต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์หลายๆ อย่าง

เปลี่ยนไปตามเวลา สนามและเนื้องาน อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆ ไป

ในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว

จะเล็กจะใหญ่ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านาย

หรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เรา

หันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา แถมมีเราอีกด้วย

จะทำงานกันไปได้อย่างไร แข้งขาก็มีหมาเลียแผล่บๆ ตลอด

คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆ

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกด อ กหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิดสอนใจ