คนดีๆ

ข้อคิดสอนใจ

เมื่อบุญให้ผล คนดีๆ จะเดิน เข้ามา ในชีวิต เราเอง

ผมเชื่อว่าเมื่อบุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่มี […]

Read More